شرکت کشت و صنعت زرین دشت بیستون شرکت به عنوان یک شرکت بازرگانی بین المللی در سال 2013  به ثبت رسید.
فعالیت های اصلی شرکت شامل موارد زیر است:
• تولید و توزیع محصولات پروتئین، انواع خوراک دام، طیور و ماهی.
• مواد افزودنی خوراک دام.
• صادرات و واردات تمام محصولات تجارت است.
پایه و اساس شرکت کشت و صنعت زرین دشت بیستون و مهم ترین هدف ما بر رضایت مشتری متمرکز شده است.
توانایی شرکت در حال رشد است و با دسترسی بهتر به اهداف برنامه ریزی شده. این شرکت مفتخر به نمایندگی از بزرگترین تولید کننده خوراک دام و طیور (کرمانشاه دانه) در غرب ایران است که نزدیک به شهرستان کرمانشاه، و همچنین بزرگترین تولید کننده خوراک دام و طیور در شرق میانه (کلهر دانه جنوب) است. زرین دشت کننده مواد اولیه و توزیع کننده محصولات از هر دو کارخانه در بالا است.

 old-farm